Законодателство

В ТЕНЕКО РЕЦИКЛИНГ ООД знаем, че следенето на промените в законодателството може да бъде объркващо. Затова ние предоставяме изчерпателно ръководство за българското законодателство, което ще ви помогне да бъдете информирани и да останете в крак с последните развития.

Законодателство

Изтегли

PDF

НАРЕДБА за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване

Изтегли

PDF

ЗАКОН за управление на отпадъците

Изтегли

PDF

ДИРЕКТИВА 2012/19/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА